W dniach 09-12.06.2010 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało dla nauczycieli produkcji zwierzęcej seminarium w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu nt "Nowe kierunki w pracy hodowlanej i gospodarce rybackiej".

W dniach 28-30 04.2010 r. KCER zorganizowało w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli  seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej nt "Nowości w gospodarce pasiecznej"

W dniach 02-05.03.2010 r.KCER zorganizowało w ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej nt „Technologie chowu bydła /użytkowanie mleczne i mięsne/.”

 W dniach 13-15.01.2010 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych  nt "Rozwiązania techniczne w budynkach inwentarskich".