ikona lotwaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 15 – 19.05.2016 r. seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej na temat: Rolnictwo ekologiczne.

drobKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt. Nowe technologie w produkcji drobiu.
Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim 20 kwietnia (środa) o godz 9.00. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń limit miejsc został wyczerpany. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Lista uczestników została sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń.

 

karolewo ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt. ”Dokumentacja produkcji i obrót zwierzętami z krajami trzecimi”. Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 10 czerwca (środa) o godz 16.00. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Lista uczestników została sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń, z ograniczeniem do max 2 nauczycieli z jednej szkoły.

koscielec ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt. „Szacowanie wartości hodowlanej i użytkowej na przykładzie wybranych gatunków zwierząt gospodarskich”. Seminarium rozpoczne się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu 15 kwietnia (środa) o godz 16.00. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń limit miejsc został wyczerpany. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Lista uczestników została sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń, z ograniczeniem do max. 2 nauczycieli z jednej szkoły.