Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie . organizuje w dniach 04-06.11.2009 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 09-11 września 2009r. seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej. Tematem seminarium jest "Doskonalenie metod chowu owiec".

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 4-6.06.2009 r. w Zespole Szkół Techniczno Rolniczych w Sejnach  seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 13-16.05.2009 r w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej.