Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 08-10.09.2010 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 09-12.06.2010 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 28.-30.04..2010 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pszczelej Woli seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 03-05.03.2010 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych.