Kierunki w chowie i hodowli pszczoly miodnejKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 18-20 września 2013r. seminarium nt. "Kierunki w chowie i hodowli pszczoły miodnej". Powyższe seminarium rozpocznie się w Domu Pszczelarza w Kamiannej /woj. małopolskie/.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje wyjazd studyjny do Holandii w dniach 3-7.06.2013 r w Christelijka Agrarische Hoogeschool Dronten University of Applied Science seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej nt. „Funkcjonowanie ferm bydła mlecznego w Holandii”. Powyższe seminarium rozpocznie się w Hotelu Lord w Witnicy /woj. lubuskie/
Hotel Lord w Witnicy
66-400 Witnica woj. lubuskie
ul. Krajowej Rady Narodowej 5
Tel. 531 354 535; 95/728 45 31
Limit miejsc został wykorzystany

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 20-22.03.2013 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego - Technikum Weterynarii w Warszawie seminarium/warsztaty dla nauczycieli weterynarii ze szkół weterynaryjnych nt. „Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób zwierząt”.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 23-25.1.2013 r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance seminarium/warsztaty dla nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych.