paryz ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium/wyjazd studyjny Przygotowanie zwierząt do aukcji pokazów i wystaw - Paris International Agricultur Show 2015. Uczestnicy seminarium spotkają się na Dworcu Zachodnim PKS Warszawa /hala główna/ w dniu 22 lutego (niedziela) 2015r o godzinie 7.00

wolborz ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje warsztaty nt.Analiza zadań egzaminacyjnych dotyczących produkcji zwierzęcej w różnych zawodach rolniczych. Warsztaty rozpoczną się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu.

wegry ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt.”Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji zwierzęcej w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Węgier”. Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, poczym nastąpi wyjazd studyjny do Zespołu Szkół w Gyomaendrodi – Węgry.

bialy bor infKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 9 -11.04.2014r seminarium dla nauczycieli uczących produkcji zwierzęcej nt: Hodowla i użytkowanie koni.
Seminarium organizowane jest we współpracy z Zespołem Szkół im Oskara Langego Technikum Hodowli Koni w Białym Borze.  78-425 Biały Bór; woj. zachodniopomorskie Tel. 94/373 90 19