wolborz ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje warsztaty nt.Analiza zadań egzaminacyjnych dotyczących produkcji zwierzęcej w różnych zawodach rolniczych. Warsztaty rozpoczną się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu.

wegry ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt.”Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji zwierzęcej w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Węgier”. Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, poczym nastąpi wyjazd studyjny do Zespołu Szkół w Gyomaendrodi – Węgry.

bialy bor infKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 9 -11.04.2014r seminarium dla nauczycieli uczących produkcji zwierzęcej nt: Hodowla i użytkowanie koni.
Seminarium organizowane jest we współpracy z Zespołem Szkół im Oskara Langego Technikum Hodowli Koni w Białym Borze.  78-425 Biały Bór; woj. zachodniopomorskie Tel. 94/373 90 19


Ekofarm01Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt: ”Krajowe i międzynarodowe programy hodowlane na wystawie Eko-Farm”. Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie
ul. Szkolna 12 95-054 Ksawerów
tel: 42/215 80 33 ; 42/215 83 14.
Przewidziany jest również wyjazd studyjny na Targi Eko-Farm w Hali Atlas Arena w Łodzi.