PICT001396Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 14 – 16.03.2018r. seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej we współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Tematem szkolenia było "Hodowla zachowawcza rodzimych ras zwierząt gospodarskich".

pigletKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 8 – 10.11.2017r. seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu: tematem szkolenia byłyTechnologie chowu trzody chlewnej; przetwórstwo mięsa

1Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 19 i 20 października 2017r seminarium „ Hodowla i użytkowanie koni ras szlachetnych”. Seminarium odbyło się w Stadninie Koni Walewice Sp.zo.o. Wymieniona Spółka jest nadzorowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

veterinarianKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 27 – 29.09.2017r. seminarium dla nauczycieli weterynarii i produkcji zwierzęcej we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach. Tematem szkolenia "Dobrostan zwierząt; nowoczesne metody badań diagnostycznych w weterynarii".

1 stronaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 19 – 21.04.2017r. seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej we współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego w Nowosielcach. Tematem szkolenia ”Technologie chowu i hodowli owiec i kóz”.

mleko radom ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 3 – 4.11.2016r. seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Tematem szkolenia były ”Technologie chowu bydła mlecznego. Przebieg procesu przetwórstwa mleka”.
W otwarciu szkolenia udział wzięli:
- Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
- Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu
– nauczyciel konsultant KCER w Brwinowie mgr inż. Anna Okoń.