koscielec ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium nt. „Szacowanie wartości hodowlanej i użytkowej na przykładzie wybranych gatunków zwierząt gospodarskich”. Seminarium rozpoczne się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu 15 kwietnia (środa) o godz 16.00. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń limit miejsc został wyczerpany. Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Lista uczestników została sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń, z ograniczeniem do max. 2 nauczycieli z jednej szkoły.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:
•    organizacja hodowli zwierząt w świecie i w Polsce
•    identyfikacja zwierząt dla celów hodowlanych
•    metody hodowlane stosowane w małych populacjach
•    parametry genetyczne doskonalenia zwierząt gospodarskich: konie, trzoda chlewna  
•    nowoczesne metody oceny potencjału genetycznego zwierząt
•    programy genetycznego doskonalenia zwierząt gospodarskich: bydło, owce, kozy, drób
•    nowoczesne tendencje w produkcji żywca wieprzowego na przykładzie fermy trzody chlewnej w Kiełczewie k/Koła
•    biologizacja chowu i hodowli zwierząt- laboratorium w Instytucie Technologii Mikrobiologicznych w Turku
•    prezentacja Wytwórni Probiotyków w Bratuszynie
•    Zwierzęta+ Ludzie to wspólne dobro.
Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.
Lista uczestników szkolenia do wglądu na Portalu Edukacyjnym KCER http://portal.kcer.pl (po zalogowaniu).
Miejsce szkolenia, wyżywienia i zakwaterowania:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica w Kościelcu
62-604 Kościelec woj. wielkopolskie
ul. Kościelna 2
tel. 63/272 28 97

download Program seminarium