Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowano w dniach 09 – 11 czerwca 2010 roku seminarium dla  nauczycieli Produkcji Roślinnej na temat: „ Badania i ocena wartości gospodarczej Odmian roślin uprawnych” „ Nowy wymiar programowania pracy szkoły”.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 21 -23.04.2010 r. seminarium  dla nauczycieli uczących Produkcji Roślinnej. Tematy; „Rolnictwo ekologiczne”  „Indywidualizacja procesu nauczania”

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach  16 – 18.02. 2010 roku  seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej ze  szkół  kształcących w zawodach rolniczych.

 W dniach 1 -3.04.2009r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, odbyło się krajowe seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej na temat: "Biotechnologie EM – Farming w produkcji roślinnej"