Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 21 -23.04.2010 r. seminarium  dla nauczycieli uczących Produkcji Roślinnej. Tematy; „Rolnictwo ekologiczne”  „Indywidualizacja procesu nauczania”

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach  16 – 18.02. 2010 roku  seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej ze  szkół  kształcących w zawodach rolniczych.

 W dniach 1 -3.04.2009r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, odbyło się krajowe seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej na temat: "Biotechnologie EM – Farming w produkcji roślinnej"

 W Instytucie Uprawy  Nawożenia i Gleboznawstwa  Państwowy Instytut Badawczy  w  Puławach  odbyło się w dniach 8-10 października  2008r. szkolenie dla nauczycieli  produkcji roślinnej. W szkoleniu wzięło udział 47 nauczycieli uczących  produkcji roślinnej w szkołach rolniczych z całej  Polski.