Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wspólnie  z Centrum Doradztwa  Rolniczego oddział w Radomiu zorganizowało  w dniach   4 – 6 października 2010 r. seminarium dla Nauczycieli  uczących Produkcji Roślinnej na tematy:
"Szkodniki magazynowe  produktów  roślinnych",
"Przetwórstwo surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa"

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowano w dniach 09 – 11 czerwca 2010 roku seminarium dla  nauczycieli Produkcji Roślinnej na temat: „ Badania i ocena wartości gospodarczej Odmian roślin uprawnych” „ Nowy wymiar programowania pracy szkoły”.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 21 -23.04.2010 r. seminarium  dla nauczycieli uczących Produkcji Roślinnej. Tematy; „Rolnictwo ekologiczne”  „Indywidualizacja procesu nauczania”

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach  16 – 18.02. 2010 roku  seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej ze  szkół  kształcących w zawodach rolniczych.