Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej  organizuje w siedzibie Centrum Brwinów ul Pszczelińska 99 w dniach  18 20. 05. 2009 r. seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej na temat "Funkcje gospodarcze i środowiskowe użytków zielonych w świetle Wspólnej Polityki Rolnej".

Podyplomowe Studia Rolnicze są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnicze. Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań "UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM" i "MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH". Studia takie dadzą też odpowiednie kwalifikacje rolnikom przejmującym gospodarstwa rolne od osób przechodzących na Renty strukturalne.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w siedzibie Centrum - Brwinów ul. Pszczelińska 99, w dniach  01 -03. 04. 2009 r. seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej na temat "Biotechnologie EM Farming w produkcji roślinnej".

foto: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie ul. Pszczelińska 99 organizuje dla nauczycieli produkcji roślinnej szkolenie "Warunki przyrodnicze produkcji roślinnej".
Szkolenie odbędzie się w dniach 8 - 10 października 2008r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ul. Czartoryskich 8.