Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniu 27 marca 2009 rok w Zespole Szkół Nr. 39 w Warszawie seminarium dotyczące modułowego programu nauczania dla zawodu technik ogrodnik.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało we własnej siedzibie w dniach 15-17 grudnia 2008 roku seminarium florystyczne dla nauczycieli ogrodnictwa. Seminarium było kontynuacją kursu florystycznego, który odbył się w ISiK w Skierniewicach.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 20-24 października 2008 roku kurs florystyczny dla nauczycieli ogrodnictwa.
 
 

 W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sandomierzu-Mokoszynie odbyło się w dniach 24-26 września 2008 roku seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa zorganizowane przez KCER na temat: "Przedsiębiorczość na obszarach intensywnej produkcji ogrodniczej".
Program  seminarium był bardzo bogaty i obejmował zarówno wykłady jak i zwiedzanie przetwórni oraz nowoczesnych zakładów i gospodarstw ogrodniczych.