Sprawozdania

Sprawozdanie z seminarium: Ogrody tematyczne XXI wieku w Polsce

Bonin2017r.151Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 07-09 czerwca2017 roku seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa. Seminarium odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie z wyjazdem na zajęcia terenowe do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy oraz w Ogrodzie Botanicznym-Arboretum w Karnieszewicach . W seminarium uczestniczyło 26 nauczycieli szkół rolniczych z całego kraju.

 

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z seminarium: Innowacyjność produkcji ogrodniczej i różnorodność gatunkowa roślin ozdobnych na terenie Dystryktu Como w Lombardii

wlochy glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 17 - 24 maja 2015 roku seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa w Dystrykcie Como w Lombardii we Włoszech. Uczestnicy seminarium byli gośćmi Szkoły Ogrodniczej Fundacji Minoprio w Vertemate Con Minoprio. W seminarium uczestniczyło 20 osób.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z seminarium: Szkółkarstwo sadownicze i ozdobne w XXI wieku

sady ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w terminie 11-13 lutego 2015 roku seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa.
Seminarium odbyło się w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. W seminarium uczestniczyło 27 nauczycieli ogrodnictwa.

Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa prof. dr hab. Franciszek Adamicki przedstawił aktualną sytuację Placówki po przeprowadzonej reorganizacji oraz zakres prac naukowo -  badawczych prowadzonych w Instytucie. W imieniu Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie uczestników szkolenia powitała wicedyrektor Natalia Raźniak oraz przedstawiła ofertę doskonalenia KCER w Brwinowie na najbliższy okres. Ze strony organizatora nauczyciel konsultant Marianna Deroń omówiła przebieg realizacji programu seminarium i przedstawiła Prowadzących.
    
Dr inż. Dariusz Sochacki z Działu Wspomagania Badań Instytutu Ogrodnictwa przedstawił i udostępnił ofertę publikacji naukowych Instytutu, z których część została nieodpłatnie przekazana nauczycielom.
Mgr inż. Grzegorz Falkowski przedstawiciel Związku Szkółkarzy Polskich zaprezentował aktualny plan działania Związku oraz przekazał nauczycielom wydawnictwa ciekawych materiałów informacyjnych i publikacji. W przebiegu szkolenia pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zapoznali uczestników seminarium z nowoczesną produkcją materiału szkółkarskiego roślin ozdobnych i sadowniczych.
•    Dr Adam Marosz w swojej prezentacji tematycznej przestawił stan i perspektywy rozwoju produkcji szkółkarskiej w Polsce jak również sposoby rozmnażania roślin okrytozalążkowych, nagozalążkowych i bylin oraz nowe technologie w produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych. Ciekawym elementem prezentacji był pokaz szczepienia drzew i krzewów iglastych, podczas którego zostały przedstawione praktycznie sposoby i techniki szczepienia drzew iglastych na przykładzie sosny i świerku. W czasie ćwiczeń nauczyciele mieli możliwość doskonalenia również swoich umiejętności w szczepieniu roślin.
•    Dr Paweł Bielicki przedstawił kategorie sadowniczego materiału szkółkarskiego; materiał kwalifikowany oraz materiał spełniający wymagania minimalne (CAC), zaprezentował typy podkładek, sposoby prowadzenie matecznika podkładek oraz nowoczesne technologie produkcji drzewek owocowych. Ważnym, przedstawionym zagadnieniem była prezentacja technologii przechowywania materiału szkółkarskiego w warunkach tradycyjnych oraz w chłodniach z kontrolowaną atmosferą.
•    Dr hab. prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach Mirosława Cieślińska uporządkowała wiadomości z dziedziny fitopatologii w zakresie chorób wywoływanych przez wirusy i fitoplazmy (w tym również choroby kwarantannowe). Zainteresowanie budziły objawy występowania patogenów wirusowych na różnych roślinach sadowniczych, warunki ich rozprzestrzeniania oraz działania profilaktyczne w zapobieganiu występowaniu.
•    Dr Małgorzata Sekrecka omówiła główne czynniki powodujące występowanie fitofagów w szkółkach,  gatunki szkodników roślin jagodowych, zwracając szczególną uwagę na gatunki będące wektorami wirusów oraz obecne trudności w ich zwalczaniu. Uwagę uczestników zwróciły polifagi czyli gatunki żerujące na różnych roślinach, w tym na trudnych do zwalczania chwastach.
•    W Gospodarstwie Szkółkarskim Andrzeja i Szymona Nowakowskich w Żdżarach koło Nowego Miasta nauczyciele obserwowali techniki ręcznego szczepienia roślin sadowniczych na dużą skalę. Zainteresowanie wzbudziły narzędzia używane do wykonywania zabiegu szczepienia oraz sposoby przygotowywania podkładek i szczepów. Ważnym etapem w produkcji szkółkarskiej jest organizacja pracy i profesjonalne postępowanie z zaszczepionymi drzewkami. Wrażenie na odwiedzających zrobiła powierzchnia przedstawionego gospodarstwa szkółkarskiego - 100 hektarów oraz park maszynowy jakim dysponuje. Właściciel przedsiębiorstwa omówił prowadzoną technologię  produkcji sadowniczego materiału szkółkarskiego oraz działania promocyjne i rynki zbytu wyprodukowanego materiału. Praktyczna prezentacja organizacji pracy na taką skalę jak również sposoby dystrybucji materiału szkółkarskiego bardzo interesowały uczestników seminarium. Wysoko oceniono także organizację przebiegu produkcji i profesjonalizm Przedsiębiorcy jak również otwartość i gościnność wobec odwiedzających.
Informacje uzyskane w czasie prezentacji i warsztatów pozwoliły nauczycielom na uzupełnienie i aktualizację  wiadomości i umiejętności z zakresu szkółkarstwa
roślin sadowniczych i ozdobnych.
Dzięki wiedzy merytorycznej i praktycznej pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zostały zrealizowane tematyczne założenia programu seminarium.
W arkuszach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko ocenili poziom dydaktyczny i organizację szkolenia oraz wartość uzyskanych materiałów dydaktycznych.
Prezentacje przekazane przez Prowadzących zostaną zamieszczone na Platformie Edukacyjnej KCER w Brwinowie.

sady 01 sady 02 sady 03

sady 04 sady 05 sady 06

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ośrodek Rozwoju Edukacji  Polski Komitet Normalizacyjny  logo cdr light