W dniach 27 – 28.05.2008r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych szkół rolniczych z terenu całej Polski na temat:
"Programy Pomocowe dla Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013".

W szkoleniu uczestniczyło 42 osoby.

 

Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:

 • Analiza egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik rolnik i rolnik. Jak prowadzić zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.
 • Diagnozowanie przygotowania uczniów do egzaminu w zawodzie technik agrobiznesu.
 • Plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan) dla działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".
 • Biznesplan dla działania  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
 • Wspólna Polityka Rolna i wprowadzenie do PROW na lata 2007 – 2013.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:
  • "Ułatwienie startu młodym rolnikom"
  • "Modernizacja gospodarstw rolnych"
  • "Renty strukturalne"
  • "Grupy producentów rolnych"
  • "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne"
  • "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"
  • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Uczestnicy szkolenia otrzymali komplet materiałów szkoleniowych (WPR, PROW 2007 – 2013, Biznesplan, Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych, testy egzaminacyjne, najnowsze materiały dotyczące UE).
Ponadto każdy z uczestników otrzymał podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych "Czas na przedsiębiorczość".