Kadra kierownicza

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że w dniu 18 listopada 2009r., odbędzie się konferencja organizowana w ramach projektu systemowego "System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego" (Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia).

Czytaj więcej...

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ośrodek Rozwoju Edukacji  Polski Komitet Normalizacyjny  logo cdr light