W dniach 09 - 11.04.2010 r. w obiektach Bursy Szkolnej w Mieczysławowie koło Kutna, odbędzie się druga część kursu dotycząca wdrażania kształcenia modułowego w szkołach rolniczych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizują w dniach 17, 18 i 19 marca 2010r. jednodniowe szkolenie dla kadry kierowniczej.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizuje kurs dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że w dniu 18 listopada 2009r., odbędzie się konferencja organizowana w ramach projektu systemowego "System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego" (Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia).