W lutym 2012 Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci opublikowała kolejny numer Biuletynu 01(7)2011 „ROLNICTWAO”, który w całości poświęcony jest zrealizowanym projektom dotyczącym sektora rolniczego.

 
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 1-2.03. 2012r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu konferencję dla dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych reformą szkolnictwa zawodowego.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 27-28 lutego 2012r. w Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach konferencję dla dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych reformą szkolnictwa zawodowego.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje  w dniach 16 - 17 lutego 2012r. w CDR w Brwinowie seminarium / warsztaty dla kierowników praktycznej nauki zawodu - Przygotowanie nauczyciela do planowania pracy w szkole w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodach.