infoSzanowni Państwo,

nauczyciele doradcy metodyczni, nauczyciele przedmiotów zawodowych- kandydaci na doradców metodycznych, nauczyciele przewodniczący szkolnych zespołów przedmiotowych ds. kształcenia zawodowego.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje
w roku szkolnym 2016/2017 szkolenie, którego celem jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych do pełnienia funkcji doradcy metodycznego w szkołach rolniczych.

Kandydaci otrzymają niezbędną wiedzę i nabędą umiejętności

w zakresie :

  • planowania pracy zespołu
  • opracowania i modyfikowania szkolnych planów i programów nauczania
  •  konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego
  •  opracowywania pakietów edukacyjnych i środków dydaktycznych
  •  monitorowania organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego
  • multimedialnych narzędzi wsparcia pracy nauczyciela
  • awansu zawodowego nauczycieli szkół rolniczych
  •  specyfiki nauczania dorosłych
  • umiejętności psychologicznych doradcy metodycznego
  • zasad etyki zawodowej doradcy metodycznego

Szkolenie zostało zaplanowane do realizacji w formie trzech zjazdów trzydniowych (czwartek piątek i sobota) w przedziale czasowym od listopada 2016r. do maja 2017r. w ośrodku szkoleniowym CDR w Brwinowie. Szczegółowe terminy zjazdów zostaną podane osobom zakwalifikowanym do udziału w formie doskonalenia zawodowego w odpowiednim czasie, czyli na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

Rekrutacja  uczestników trwa do 24.10.2016r.

Zapewniamy wysoki poziom szkolenia , kadrę dydaktyczną w postaci ekspertów i specjalistów w ww. zakresach wiedzy i umiejętności oraz zakwaterowanie i wyżywienie, natomiast nie zwracamy kosztów podróży.

Marta Choroszczyńska – koordynator ds. doradców metodycznych w KCER w Brwinowie

Zapisz

Zapisz

Zapisz