logo informator 2013-2014

Szanowani Państwo,
zapraszamy do korzystania z aktualnej oferty doskonalenia zawodowego Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Wszystkie formy organizowane przez Centrum są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkolę, a ich ukończenie jest potwierdzane zaświadczeniami.

Zachęcamy Państwa również do korzystania ze stale aktualizowanych zasobów portalu edukacyjnego KCER, dostępnych po zalogowaniu pod adresem: http://portal.kcer.pl.
Login i hasło można uzyskać po wypełnieniu karty zgłoszeniowej - szczegółowe informacje na wyżej wymienionym portalu internetowym.


Do zobaczenia na naszych formach doskonalenia
Pracownicy KCER w Brwinowie

 

 

downloadDo pobrania:

Informator o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Zasady uczestnictwa nauczycieli w formach doskonalenia organizowanych przez KCER w Brwinowie

Karta zgłoszenia uczestnictwa