W dniach 26.07 – 01.08.2008r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało wyjazd studyjny do Ośrodka Kształcenia Zawodowego DEULA Hildesheim w Niemczech dla 16 osobowej grupy nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

 

 

Podczas pobytu w DEULA Hildesheim eksperci z Niemiec omówili następujące zagadnienia:

  • zasady funkcjonowania Ośrodka Kształcenia Zawodowego DEULA Hildesheim w Niemczech,
  • funkcjonowanie niemieckiego systemu kształcenia w zawodach rolniczych młodzieży i osób dorosłych,
  • sprzedażą bezpośrednią produktów rolnych,
  • funkcjonowanie gospodarstwa rolnego posiadającego plantację owoców oraz własny sklep – wizyta w gospodarstwie,
  • ochrona i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, działalność związków zawodowych w zakresie nadzoru bhp,
  • finansowaniem rolnictwa ze środków UE,
  • możliwości wykorzystania biogazu na cele energetyczne,
  • funkcjonowanie gospodarstwa zajmującego się produkcją biogazu i jego przetwarzaniem na cele energetyczne – wizyta w gospodarstwie.
Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Niemiec opracowali materiały szkoleniowe, które zebrała i opracowała Małgorzata Muraczewska nauczycielka  Zespołu Szkół w Kowalu.

Materiały szkoleniowe – do pobrania .