logo pkn10 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" z tematem wiodącym „Stosowanie norm gwarancją jakości". Do udziału w Konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

logo cdrCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenia e-learningowe adresowane do nauczycieli szkół rolniczych.

PROW logoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 22 – 23 lutego 2016 r. warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w szkołach rolniczych  „Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych w ramach działań PROW 2014-2020”.

wegry ikonaKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 14-15 stycznia 2016 r. warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych „Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym i działalności pozarolniczej”.
Warsztaty odbędą się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych.