Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zaprasza
nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
na spotkania informacyjne na temat "Wdrażanie działań PROW 2007 – 2013"

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 05 – 07.10.2011r. seminarium dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych Zarządzanie firmą w agrobiznesie.

Podyplomowe studia z przedsiębiorczości realizowane w ramach projektu „Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki” przeznaczone są dla nauczycieli i pracowników oświaty z województwa mazowieckiego.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 8 – 10 czerwca 2011r. warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych "Metody problemowe w edukacji ekonomicznej".