Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 10 – 12 kwietnia 2013r. seminarium/warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych na temat: „Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”. Program szkolenia realizują pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 20 – 22 lutego 2013r. seminarium/warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych „Podatki i ubezpieczenia w rolnictwie. Rozliczanie podatku VAT”.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że uległ zmianie termin szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych "Podatki i ubezpieczenia w rolnictwie. Rozliczanie podatku VAT".
Planowane szkolenie odbędzie się w dniach 20 – 22 lutego 2013r.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 3 – 4 października 2012r. warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych uczących w szkołach rolniczych.