http://www.kcer.pl/files/ekonomika/LOGO_IFMA19.jpg

Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Informujemy, że w dniach 21-26 lipca 2013 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się XIX Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rolnych organizowany przez Fundację Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie organizuje w dniach 4–7 czerwca 2013r. seminarium z wyjazdem studyjnym do Rosji dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych nt. „Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem”.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 10 – 12 kwietnia 2013r. seminarium/warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych na temat: „Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”. Program szkolenia realizują pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 20 – 22 lutego 2013r. seminarium/warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych „Podatki i ubezpieczenia w rolnictwie. Rozliczanie podatku VAT”.