logo cdrCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenia e-learningowe adresowane do nauczycieli szkół rolniczych.

"Jak prawidłowo napisać projekt"
termin: 1 marca do 30 kwietnia 2016 r.
- karta zgłoszenia
- harmonogram

Szkolenie e-learningowe będzie realizowane poprzez platform edukacyjną CDR O/Kraków. Treści programowe zostaną zrealizowane poprzez materiały zamieszczane na platformie edukacyjnej CDR O/Kraków www.cdrkursy.edu.pl

Szkolenie przebiegać będzie poprzez zalogowanie się zgłoszonych uczestników na platformie, gdzie zamieszczone będą materiały szkoleniowe.

Podstawą oceny efektów kształcenia oraz warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia e-learningowego będzie zapoznanie się z modułami oraz zaliczenie testu składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Należy otrzymać min. 60%, tj. 15 punktów w maksymalnie 2 podejściach. Liczy się lepszy wynik.

Osoby zainteresowane udziałem w niniejszym szkoleniu, proszone są o przesłanie wypełnionych Kart zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 29 lutego br.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod nr fax: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres CDR O/Kraków.Udział w szkoleniu nauczycieli ze szkół rolniczych jest bezpłatny.
Osoby do kontaktu:
•    w sprawach merytorycznych szkolenia:
Karolina Boba - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 21;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    w sprawach organizacji i rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic- Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego, tel. 12 424 05 06; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Podatek dochodowy w działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach wiejskich”
- karta zgłoszenia
- harmonogram

"Ubezpieczenia w działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach wiejskich i w rolnictwie”
- karta zgłoszenia
- harmonogram

Tematyczne materiały szkoleniowe będą udostępnione na platformie szkoleniowej CDR O/Kraków www.cdrkursy.edu.pl wyłącznie zalogowanym uczestnikom od dnia 8 lutego do 31 sierpnia 2016 roku. Od tego momentu będą oni mieli również możliwość kontaktu ze specjalistami CDR O/Kraków poprzez platformę szkoleniową w ramach konsultacji drogą elektroniczną lub na forum.

Udział w szkoleniu e-learningowym jest bezpłatny.
Login i hasło zostaną udostępnione uczestnikom po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną. O uczestnictwie w kształceniu decyduje dopełnienie kompletnego zgłoszenia. Rekrutacja na szkolenie będzie miała charakter ciągły. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca 2016 r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 50% sumy poprawnych odpowiedzi w testach zaliczeniowych występujących po każdym module szkoleniowym.

Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiada Mateusz Grojec z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich – tel.: (12) 424-05-25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacji w sprawie rekrutacji udziela pani Teresa Sędzik z Zespołu Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego – tel.: 12 424 05 54, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.