Ze względów organizacyjnych zmuszeni jesteśmy odwołać pierwszy zjazd Studiów Podyplomowych trzysemestralnych AGROTRONIKA w dniach 24 - 25 czerwca 2017

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Agrotronika dla nauczycieli szkół rolniczych – trzy semestry

Cel studiów:

  • umożliwienie uzyskania nowych kwalifikacji w zakresie nie objętym specjalnością uzyskaną w wyniku ukończenia studiów wyższych, a niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej
  • aktualizacja wiedzy i umiejętności w związku z postępem nauki techniki