logo informator 2013-2014

Szanowani Państwo,
zapraszamy do korzystania z aktualnej oferty doskonalenia zawodowego Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Wszystkie formy organizowane przez Centrum są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkolę, a ich ukończenie jest potwierdzane zaświadczeniami.

Informtor

Szanowani Państwo,
zapraszamy do korzystania z aktualnej oferty doskonalenia zawodowego Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Wszystkie formy organizowane przez Centrum są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkolę, a ich ukończenie jest potwierdzane zaświadczeniem.

logo informator 2013-2014

Szanowani Państwo,

zapraszamy do korzystania z oferty Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego organizowane przez KCER są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkołę a ich ukończenie potwierdzane stosownymi zaświadczeniami.  

logo informator 2013-2014

Szanowani Państwo,

zapraszamy do korzystania z aktualnej oferty doskonalenia zawodowego Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Wszystkie formy organizowane przez Centrum są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkolę, a ich ukończenie jest potwierdzane zaświadczeniami.

Portal EdukacyjnySzanowni Państwo,
Zachęcamy do korzystania z nowo uruchomionego Portalu Edukacyjnego i współpracy w jego tworzeniu.

logo informator 2013-2014Szanowni Państwo,
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przedstawia ofertę doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2013/2014.

Propozycje zamieszczone w Informatorze skierowane są do szkół zawodowych kształcących w zawodach, dla których w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister ds. rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa.