Pakiety edukacyjne i modułowe programy nauczania

Dystrybucją wszystkich programów nauczania w poszczególnych zawodach zajmuje się Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Na jego stronie głównej znajduje się zakładka do działu sprzedaży.

Z tej strony można również pozyskać bezpłatne wersje elektroniczne wszystkich opracowanych modułowych programów nauczania i pakietów nauczania- po uprzednim zalogowaniu się i wypełnieniu deklaracji. Obecnie wprowadzono część materiałów, ale docelowo znajdą się tam wszystkie opracowania.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ośrodek Rozwoju Edukacji  Polski Komitet Normalizacyjny  logo cdr light