Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 15-16 maja szkolenie dla nauczycieli architektury krajobrazu.
Tematem spotkania były „Współczesne trendy w architekturze krajobrazu”. Powitanie uczestników szkolenia odbyło się w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie.