W dniach 22-24 kwietnia 2009 roku odbyło się seminarium "Wartościowe gatunki drzew i krzewów w aspekcie ich zastosowania oraz aktualnych metod ochrony w terenach zieleni" poświęcone wartościowym gatunkom drzew i krzewów ozdobnych, ich zastosowaniu w architekturze krajobrazu oraz zagadnieniom ochrony.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w miesiącach: luty – marzec 2009 r. szkolenia z zakresu komputerowego wspomagania projektowania dla nauczycieli architektury krajobrazu.

"Nowe kierunki stosowane w nasadzeniach i pielęgnacji terenów zieleni”
 
ILLUT Berlin Brandenburg
19 – 25 lipiec 2008r.

 W dniach 6-14 grudnia 2008r. odbyło się szkolenie dotyczące komputerowego wspomagania projektowania obejmujące podstawy pracy w programie AutoCAD 2006 PL. Kurs ukończyło 19 nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych w Technikum Architektury Krajobrazu.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 16-17 października 2008 szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Architektury Krajobrazu.

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 15-16 maja szkolenie dla nauczycieli architektury krajobrazu.
Tematem spotkania były „Współczesne trendy w architekturze krajobrazu”. Powitanie uczestników szkolenia odbyło się w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie.