berlin glowneW dniach od 8-12 czerwca 2015 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Berlinie seminarium na temat „ Innowacyjne rozwiązania w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu”.

bialystok glowneW dniach 1-2 czerwca 2015 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Białymstoku warsztaty na temat „ Dobór materiału roślinnego i materiałów budowlanych w procesie rewaloryzacji ogrodu zabytkowego”.

komputerowe glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Warszawie w dniach 29-31 stycznia warsztaty n.t. „ Podstawy komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad / modelownie 2D /.

podworskie ikonaW dniach 28 -30 kwietnia 2014 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie warsztaty „Parki podworskie – założenia ogrodowe”.

techniki wizualizacji glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty z zakresu technik wizualizacji projektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem programów komputerowych.

Zalozenia glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 5-7 lutego 2014 r. warsztaty dla nauczycieli architektury krajobrazu na temat „Współczesne założenia ogrodowe”.