Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 16-17.10.2008r. szkolenie dla nauczycieli architektury krajobrazu.
W załączniku program szkolenia.
 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 15-16 maja 2008 szkolenie dla nauczycieli architektury krajobrazu.
W ramach szkolenia odbędą się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wykłady dotyczące aktualnych trendów w projektowaniu zielni.
Program spotkania przewiduje również lekcje otwarte, omówienie metodycznych aspektów tych zajęć oraz planowanych w następnych terminach form i zakresu szkoleń.

DSC07123Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 22-26 stycznia 2018 r. szkolenie na temat "Komputerowe techniki wizualizacji projektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem programów Sketchup i Gardenphilia".

 

DSC06Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 26-30 listopada 2017 r. seminarium na temat „Metody nauczania w dydaktyce przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu w oparciu o doświadczenia szkół francuskich”.

DSC06157Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 25-27 września 2017 r. warsztaty na temat „ Wybrane aspekty aranżacji i budowy drobnych form architektonicznych w założeniach ogrodowych”.  

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, w placówce o bogatych tradycjach kształcenia w zakresie ogrodnictwa oraz urządzania terenów zieleni.  

DSC05059Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowało w dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku warsztaty na temat „Pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzaniem terenów zieleni”.