Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 26- 28 października 2011 roku w Zespole Szkół Rolniczych im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu z zakresu:
•    Założenia parkowe i zieleń w terenach silnie zurbanizowanych
•    Metodyka nauczania zajęć praktycznych

Ogłaszamy nabór na studia podyplomowe z zakresu  Architektury Krajobrazu

Podyplomowe studia z zakresu Architektury Krajobrazu – trzysemestralne - 350 godzin- organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, są skierowane do nauczycieli oraz pozostałych zainteresowanych posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) chcących zdobyć dodatkową specjalizację w wyżej wymienionym kierunku oraz poszerzyć wiedzę z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 19-21 września 2011 roku w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim zajęcia warsztatowe dla  nauczycieli architektury krajobrazu „Techniki rysunkowe i barwne stosowane w wizualizacji projektów architektury krajobrazu”.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 6-8 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu "Zakładanie i pielęgnacja ogrodów wodnych" .

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 13-15 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół Inżynierii i Ochrony Środowiska szkolenie dla nauczycieli architektury krajobrazu z zakresu pomiarów i obliczeń geodezyjnych zgodne z tematyką:
  • Pomiary liniowe i niwelacja geometryczna
  • Osnowy sytuacyjne i niwelacja trygonometryczna

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Centrum Kompetencyjno-Edukacyjnym BREBISTOM ( 02-520 Wiśniowa 56 ) organizuje kurs z zakresu komputerowego wspomagania projektowania dla nauczycieli architektury krajobrazu, jak również  techniki rolniczej oraz informatyki w zakresie modelowania 3D – trzech wymiarach.