Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 24-26 września 2012 r. w Krakowie warsztaty projektowe dla nauczycieli architektury krajobrazu. Zajęcia będą prowadzić pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z Katedry Dendrologii i Architektury Krajobrazu.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 4-6 czerwca 2012 r. w Łęknicy seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu "Style, kompozycja i rewaloryzacja w europejskiej sztuce ogrodowej".

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 23-26 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. "Synów Pułku" w Lesznie seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu "Drobne formy architektoniczne – aranżacje, funkcjonalność, nowe rozwiązania i technologie".

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że warsztaty "Projektowanie ze wspomaganiem komputerowym elementów terenów zieleni miejskiej" odbędą się w dniach 28 luty – 1 marzec 2012 r.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 23-25 listopada w Zespole Szkół CKR im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie warsztaty dla nauczycieli architektury krajobrazu: „Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni”

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej organizuje w dniach 7-9 listopada 2011 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie seminarium dla nauczycieli turystyki wiejskiej oraz przedmiotów gastronomicznych  "Rozwój ekoturystyki na obszarach wiejskich"