logo informator 2013-2014

Szanowani Państwo,

zapraszamy do korzystania z aktualnej oferty doskonalenia zawodowego Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Wszystkie formy organizowane przez Centrum są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkolę, a ich ukończenie jest potwierdzane zaświadczeniami.

 

Szczególną uwagę zwracamy na zaproponowane nowości:

  • kurs Metody i narzędzia nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy Moodle
  • warsztaty Podstawy komputerowego wspomagania do celów rysunku technicznego oraz opracowywania projektów
  • warsztaty Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.

Ponadto, na podstawie diagnozy potrzeb oraz uwzględniając duże zainteresowanie, przygotowane zostały dwa szkolenia dla nauczycieli języka obcego zawodowego.

Zachęcamy Państwa również do korzystania ze stale aktualizowanych zasobów portalu edukacyjnego KCER, dostępnych po zalogowaniu pod adresem: http://portal.kcer.pl. Login i hasło można uzyskać po wypełnieniu karty zgłoszeniowej – szczegółowe informacje na wyżej wymienionym portalu internetowym.

Do zobaczenia na naszych formach doskonalenia
Pracownicy KCER w Brwinowie

 

downloadDo pobrania:

Informator o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

Zasady uczestnictwa nauczycieli w formach doskonalenia organizowanych przez KCER w Brwinowie

Karta zgłoszenia uczestnictwa