Szanowni Państwo,
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przedstawia ofertę edukacyjną na II semestr roku szkolnego 2011/2012.
Propozycje doskonalenia zamieszczone w informatorze kierowane są do szkół kształcących zawodowo, dla których w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 z późn. zm. ) ministrem właściwym jest minister ds. rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa.
Uprawnieni do korzystania z oferty doskonalenia są nauczyciele przedmiotów zawodowych, reprezentujących szkoły rolnicze prowadzone zarówno przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak i przez jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla.

W roku 2012 tematem priorytetowym są zmiany kształcenia zawodowego.
Oferta edukacyjna zawiera istotne zagadnienia wynikające z nowych zadań, jakie przejmują szkoły, jako ośrodki  kształcenia ustawicznego i egzaminacyjnego. Ze względu na obowiązujące nowe podstawy programowe oferta kierowana do nauczycieli różnych specjalności uwzględnia aktualne zagadnienia z metodyki, stanowiące bazę do poprawnego opracowania programów nauczania. 
Kontynuowane są, podobnie jak w latach ubiegłych, działania promujące rozwój obszarów wiejskich. Natomiast w przeważającej części tematyka i harmonogram poszczególnych form doskonalenia wynika z rozwoju nauk rolniczych, postępu technologicznego oraz propozycji przedstawionych przez nauczycieli współpracujących z naszą placówką.
 
Zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w naszych formach doskonalenia
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

web downloadDo pobrania:
Informator o formach doskonalenia nauczycieli w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 (wiosna 2012)