Informator o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

logo informator 2013-2014

Szanowani Państwo,
zapraszamy do korzystania z aktualnej oferty doskonalenia zawodowego Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Wszystkie formy organizowane przez Centrum są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkolę, a ich ukończenie jest potwierdzane zaświadczeniem.

Czytaj więcej...

Informator o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

logo informator 2013-2014

Szanowani Państwo,
zapraszamy do korzystania z aktualnej oferty doskonalenia zawodowego Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Wszystkie formy organizowane przez Centrum są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkolę, a ich ukończenie jest potwierdzane zaświadczeniami.

Czytaj więcej...

Informator o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015

logo informator 2013-2014

Szanowani Państwo,

zapraszamy do korzystania z oferty Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego organizowane przez KCER są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkołę a ich ukończenie potwierdzane stosownymi zaświadczeniami.  

Czytaj więcej...

Informator o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

logo informator 2013-2014

Szanowani Państwo,

zapraszamy do korzystania z aktualnej oferty doskonalenia zawodowego Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. Wszystkie formy organizowane przez Centrum są bezpłatne dla nauczycieli skierowanych przez szkolę, a ich ukończenie jest potwierdzane zaświadczeniami.

Czytaj więcej...

Informator o formach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014

logo informator 2013-2014Szanowni Państwo,
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przedstawia ofertę doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2013/2014.

Propozycje zamieszczone w Informatorze skierowane są do szkół zawodowych kształcących w zawodach, dla których w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister ds. rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa.

Czytaj więcej...

Informator o formach doskonalenia nauczycieli w II semestrze roku szkolnego 2012/2013

Szanowni Państwo,
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przedstawia ofertę doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2012/2013.

Propozycje zamieszczone w informatorze kierowane są do szkół zawodowych kształcących w zawodach, dla których w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister ds. rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa.

Czytaj więcej...

Informator o formach doskonalenia nauczycieli w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 (wiosna 2012)

Szanowni Państwo,
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przedstawia ofertę edukacyjną na II semestr roku szkolnego 2011/2012.
Propozycje doskonalenia zamieszczone w informatorze kierowane są do szkół kształcących zawodowo, dla których w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 z późn. zm. ) ministrem właściwym jest minister ds. rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa.

Czytaj więcej...

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ośrodek Rozwoju Edukacji  Polski Komitet Normalizacyjny  logo cdr light