banner normalizacjaSzanowni Państwo, zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja" skierowanym do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Organizatorem jest Polski Komitet Normalizacyjny natomiast Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej jest partnerem merytorycznym konkursu.

Temat V Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja"  brzmi:

„Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”.

Cele Konkursu:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm:
    • dla producenta – w celu uzyskania pożądanego bezpieczeństwa wyrobów,
    • dla konsumenta – w celu upewnienia się, że nabywany produkt spełnia jego oczekiwania co do bezpieczeństwa;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konkurs trwa od 4 października 2016 roku do 22 stycznia 2017 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zapisać się przez formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 8 stycznia 2017 r. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z  Regulaminem Konkursu i wypełnić zawarte w Regulaminie oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.

Oceny nadesłanych prac uczniowskich i nauczycieli dokona jury Konkursowe powołane przez Prezesa PKN. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane cenne nagrody rzeczowe.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

web linkSzczegółowe informacje, wraz z Regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne na stronie:

http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/