W ramach zatwierdzonego przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w dniach 05 - 18.l0.2008r organizuje wyjazd do DEULA Nienburg w celu wymiany doświadczeń w temacie "Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej".

 Narodowa Agencja Programu "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" Leonardo da Vinci zatwierdziła dwa projekty opracowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1